ความคิดเห็นต่อคติที่เกี่ยวกับอุบัติภูมิพระพุทธเจ้า

ท่านคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ พระพุทธองค์น่าจะไม่ได้อุบัติขึ้นในฮินดูสถาน หรือประเทศเนปาลในปัจจุบัน โปรดแสดงความคิดเห็นในฃ่องข้างล่างนี้

ชื่อ/นามสกุล
E-mail
ความคิดเห็น
เปิดสมุดอ่านความคิดเห็น

ก่อนออกไป ขอความกรุณาโหวตก่อนว่า ท่านเชื่อแล้วหรือยังว่า พระพุทธอุบัติภูมิอยู่ที่สุวรรณภูมิ โปรดคลิ้ก

[เหตุแห่งความสงสัย] [ พุทธโบราณสถาน][ ภูมิศาสตร์][ พุทธสถาปัตยกรรม][ วิถีชีวิตในสมัยพุทธกาล][ ภาษาสมัยพุทธกาล] <<<[หน้าบ้าน] [ ขนบธรรมเนียมประเพณี][ ตำนาน/งศาวดาร][ ข้อสังเกตเพิ่มเติม] <<<[หน้าแรกภาษาไทย]

จดหมาย: chaiyong@irmico.com