แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

         

  [Home: กลับหน้าแรก] [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจั้ดผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

 เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

  ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ   

 โปรดแสดงความคิดเห็น

   

บทความใหม่

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง-ความคิดชวนตำหนิ ของผู้บริหารประเทศที่หลงไหลฝรั่งจนลืมความเป็นไทย

    โดย

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์

     ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ จะประกาศให้โรงเรียน ในประเทศไทย ทำการสอน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นโยบายดังกล่าว สะท้อนให้เห็นสภาพที่ผู้บริหารกระทรวงศึกษา มีความหลงไหลฝรั่งจนลืมไปว่า ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่ง ไม่เคยถูกฝรั่งบังคับให้เรียนภาษาของเจ้าอาณานิคม จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และต้องใช้ภาษาของของประเทศนั้นๆ มาเป็นภาษาที่สองคู่เคียงภาษาของตนเอง  การใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ มีความจำเป็น แต่ไม่ถึงกับต้องสอนให้พูดหรือเขียนได้เหมือนเจ้าของภาษา เพราะถึงจะเรียนนาน เรียนมากแต่ไหน คนไทยก็ไม่สามารถจะออกเสียงทำสำเนียงได้เหมือนคนที่เกิด เติบโต หรือไปอยู่ยาวนานในอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลียหรือในประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ แม้แต่ชาวฟิลิปปินส์ อินเดีย ศรีลังกา หรือสิงค์โปรก็ไม่สามารถออกเสียง หรือสำเนียงได้เหมือนชาวอังกฤษอยู่ดี จนเกิดสำเนียงอังกฤษที่หลากหลาย เป็นภาษาอังกฤษแบบแขก แบบจีน แบบอเมริกัน แบบออสเตรเลีย ฯลฯ รัฐบาลจึงไม่ควรทุ่มเทงบประมาณส่งเสริมภาษาอังกฤษ ตรงกันข้าม รัฐบาลควรปกป้องภาษาไทยให้นักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และควรต้องออกกฎหมาย ปกป้องการใช้ภาษาต่างประเทศเกินความจำเป็นด้วยซ้ำไป และหันมาทุ่มเทงบประมาณ ในการพัฒนาภาษาไทยจะประเสริฐกว่า

          เหตุผลที่ไม่ควรปล่อยให้มีการประกาศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง มี 6 ประการ 

          ประการแรก ประเทศไทยมีภาษาของตนเองที่มีความสมบูรณ์และมิได้นำมาจากอินเดียหรือเขมร แต่เป็นอักษรที่ขุนลือไทยและขุนขอมไทยประดิษฐ์ขึ้นเมือ 6535 ปีมาแล้ว พ่อขุนรามคำแหงมิได้ประดิษฐ์อักษรไทย เพียงแต่วิวัฒน์ให้อักษรและสระอยู่ในบันทัดเดียวกัน ผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทยคือขุนสือไทยและพี่ชายคือขุนขอมไทย จึงเรียก ลายสือไทย และลายขอมไทย ดังนั้น เราจึงควรหวงแหนภาษาของเราและปกป้องมิให้ใช้ผิดเพี้ยนดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะนักวิชาการและการเมิองและผู้ที่เรียกตัวเองว่า ได้รับการศึกษาสูง ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษปนไทย

          ประการที่สอง ชาวไทยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษก็ดำรงชีพอยู่ได้ โรงเรียนควรเพิ่มเวลา สำหรับสอนภาษาไทยเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถอ่านและเขียนได้ก่อนออกจากโรงเรียน หลักสูตรประถมศึกษา ก็ไม่ควรยัดเยียดเนื้่อหาสาระตามหลักสูตรฝรั่งมากเกินไป จนเด็กสมองบวมเพราะต้องเรียนเนื้อหาที่นำไปใช้ไม่ได้ และไม่มีเวลาฝึกภาษาไทยและทักษะชีวิต

         ประการที่สาม นักเรียนที่ ต้องการเรียนภาษาอังกฤษส่วนมากเป็นลูกหลานของผู้มีฐานะร่ำรวย ส่วนลูกหลานคนรากหญ้าที่ไม่ประสงค์หรือไม่มีโอกาสที่จะเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ก็ไม่ควรจะต้องถูกบังคับให้เรียนเกินจำเป็น ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ คนที่เก่งภาษาอังกฤษเพราะ สำเร็จจากต่างประเทศ ก็ไม่มีหลักประกันว่า จะทำงานได้ดีหรือบริหารประเทศได้ประสบความสำเร็จ เพราะยังถูกครอบงำด้วยความโลภความหลง โกงบ้านกินเมืองอย่างไร้ยางอาย ผู้เขียนกล้าพูดได้ว่า ที่ เมืองไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ในขนะนี้ ไม่ใช่เพราะนักวิชาการไทยขาดความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ แต่เป็นเพราะพวกเขา ไม่แยกแยะในการ นำหลักการทฤษฎีฝรั่งมาใช้ โดยคำนึงถึงสถาพแวดล้อมและวัฒนธรรมไทยต่างหาก

         ประการที่สี่ รัฐบาลควรทุ่มงบประมาณส่งเสริมภาษาไทยการสอนภาษาไทยให้มีมาตรฐานดีขึ้น ป้องกันมิให้เยาวชนใช้ภาษาไทยวิบัติ โดยเฉพาะภาษาอินเทอร์ที่แปลงรูปจนน่าเกลียด เช่น เขียน "เดี๋ยว" เป็น "เด๋ว" "ใช้" เป็น "ช่าย" "กัน" เป็น "กาน" ฯลฯ จะบอกว่า เพื่อให้เขียนเร็วขึ้นก็ไม่น่าจะใช้ เพราะ ส่วนใหญ่เพิ่มอักษรขึ้น นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ควรบังคับให้สอบวิชาภาษาไทย ให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะได้รับปริญญาโทหรือเอก ไม่ใช่บังคับให้สอบ Toefl หรือ IELT ในขณะที่เขียนภาษาไทยก็ยังขาดคุณภาพ

         ประการที่ห้า การส่งเสริมภาษอังกฤษต้องแยกแยะว่า จะส่งเสริมภาษาอังกฤษตระกูลไหน อังกฤษจากอังกฤษ อังกฤษอเมริกา หรืออังกฤษจากออสเตรเลีย ที่คนไทยบางคนออกเสียง H ว่า "เฮช" แทนที่จะออกเสียงว่า "เอช" ก็มิใช่เพราะภาษอังกฤษจากออสเตรเลียหรือ ต่างสำเนียงก็มีความรู้สึกและทัศนคติต่างกัน คนที่เรียนมาจากอังกฤษก็ดูถูกสำเนียงหรือการออกเสียงของคนที่เรียนมากจากอเมริกา คนมาจากอเมริกา ฟังนักเรียนไทยจากอังกฤษพูด ก็อดขำไม่ได้ ยิ่งเป็นสำเนียงออสเตรเลีย ก็ยิ่งสับสนที่พวกเขาออกเสียง "Today" "Todie" (คือออกเสียง เอ เป็น อาย) แล้วรัฐบาลมีความจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องเสียงบประมาณ ทุ่มเทเพื่อทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ช่วยทำภาษาไทยให้เป็นภาษาที่หนึ่ง อย่างจริงจังมีคุณภาพไม่ดีกว่าหรือ

         ประการสุดท้าย รัฐบาลควรออกกฎหมายห้ามใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็น ขณะนี้บางพื้นที่ของประเทศไทยไม่มีภาษาไทยให้เห็นเลยเช่นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ต หมู่บ้านจัดสรร ที่เป็นของคนไทย ก็ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ฯลฯ เต็มไปหมด หากไม่มีกฎระเบียบปกป้องภาษาไทยแล้ว วันหนึ่งภาษาไทยที่แสดงความเป็นไทยต้องดับสูญอย่างแน่นอน

         ผู้เขียนจึงขอวิงวอนให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องกระทบศักดิ์ศรีของชาติและ การเพิ่มค่านิยมที่เห็นฝรั่งดีกว่าคนไทยด้วยกันเอง เชื่อเถอะ ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ก็ไม่ได้ประกันว่า ประเทศชาติจะเจริญมั่งคั่งได้เลย ดูฟิลิปปินส์หรือประเทศแขกบางประเทศเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน มันมีความจำเป็นอะไรหรือที่จะต้องทุ่มเทเงินภาษีของประชาชนพัฒนาภาษาที่ไม่ใช่ของพ่อแม่เรา.

 เขียนที่ศาลาไทย เอกซฺโป เซียงไฮ้

15 ตุลาคม 2553 เวลา 22.51 น.

โปรดแสดงความคิดเห็น

 www.chaiyongvision.com email: chaiyong@irmco.com

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภูมิ Buddha's Birthplace  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ."

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Asuza, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)