แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

         

  [Home: กลับหน้าแรก] [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจั้ดผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

 เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

  ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ   

 โปรดแสดงความคิดเห็น

   

บทความใหม่

แนะนำระบบการศึกษาไร้พรมแดน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

Bangkokthonburi's Borderless Education System: A Brief Introduction

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

www.chaiyongvision.com

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนทางไกลในระบบใหม่ที่แตกต่างจากการศึกษาทางไกลที่มีอยู่ในประเทศไทย คือ ระบบการศึกษาไร้พรมแดน เพื่อทะลายขีดจำกัดด้านศึกษาหาความรู้ของประชาชนให้สามารถศึกษาหาความรู้ได้ไม่จำกัดด้วยวัย เวลา และสถานที่ โดยเน้น “จัดการศึกษาเพื่อการศึกษา” ภายใต้ปณิธาน “เสริมฐานรากสังคมทุกตารางนิ้วทั่วไทย ทั่วโลก ด้วยการศึกษาไร้พรมแดน”

การศึกษาไร้พรมแดนเป็นการศึกษาทางไกลแบบผสมผสาน นักศึกษาสามารถการเรียนด้วยตนเองจากสื่อการศึกษาทางไกลที่ยึดสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลักร่วมกับสื่อเสริมคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า สำหรับทุกเวลา ทุกสถานที่และทุกคน

หลังจากลงทะเบียนชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิตแล้วนักศึกษาเรียนจะจากคือหลักคือ รายการสอนทางวิทยุกระจายโทรทัศน์และสื่อเสริม คือการเรียนจากชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการสอนสรุปแบบเผชิญหน้าตามที่จำเป็น

รายการโทรทัศน์เป็นการสอนทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในระบบ KU-Band ที่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยและแพร่กระจายไปทั่วโลกและทางโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต เป็นรายการประจำชุดวิชา 17-20 รายการๆ ละ 45 นาที รูปแบบเดียวกับที่ใช้ในมหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยจัดเป็นรายการปฐมนิเทศ 1 รายการ รายการสอน 15 รายการ และรายการปัจฉิมนิเทศ 1 รายการ ทุกๆ ห้ารายการจะมีรายการสรุปเป็นรายการสด ความยาวประมาณ 60-90 นาทีเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา “โฟนอิน” เข้ามาถามคำถามทางวิชาการได้ นอกจากนี้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเป็นรายการสอนสรุปถ่ายทอดสด (Live Direct Teaching) โดยวิทยาภิชาญหรืออาจารย์ผู้มีความชำนาญยิ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในแต่ละชุดวิชา เพื่อเป็นการสอนสรุปประเด็นสำคัญของเนื้อหาสาระและประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาถามปัญหาได้ นักศึกษาอาจรับชมรายการถ่ายทอดสดที่บ้านหรือมารวมกันที่ศูนย์บริการวิชาการไร้พรมแดน ตามจังหวัด อำเภอ ตำบล หรือชุมชนที่มีนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยู่หนาแน่น

มหาวิทยาลัยจะไม่จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสอนทางวิทยุกระจายเสียง แต่อาจจัดตั้งสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายทอดเสียงจากรายการวิทยุโทรทัศน์ นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์เช่นเดียวกับการเรียนจากรายการโทรทัศน์ แต่มุ่งเสริมโอกาสการเข้าถึงรายการสอนสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจะรับชมรายการโทรทัศน์ โดยรับฟังรายการวิทยุจากสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ต หรือสถานีวิทยุชุมชนที่แสดงความจำนงเข้าเป็นภาคีบริการหรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยโดยถ่ายทอดรายการสอนโดยไม่คิดค่าเวลา มหาวิทยาลัยก็อาจไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ รายการวิทยุกระจายเสียงทางอินเทอร์เน็ตจะสะดวกสำหรับนักศึกษาในการรับฟังได้มากกว่ารายการโทรทัศน์ เพราะนักศึกษาอาจบันทึกเสียงในรูป MP3 และซีดีเสียงไว้ฟังเองตามเวลาที่ตนสะดวกและมีความพร้อม

หลังจากเรียนจากสื่อหลักแล้ว หากนักศึกษายังไม่เข้าใจเนื้อหาสาระเพียงพอ นักศึกษาสามารถเรียนจากสื่อเสริม 2 ประเภท คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ตหรือบทเรียนออนไลน์ ที่มีการถ่ายทอดโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษารับชมและรับฟังได้ทั่วโลก นักศึกษาจะได้เรียนจากบทเรียนออนไลน์ เพื่อเสริมบทเรียนทางโทรทัศน์ และจากสื่อสังคม เช่น Facebook และศูนย์ความรู้ออนไลน์ เช่น kGoogle, Youtube เป็นต้น สื่อเสริมประเภทอิเล็กทรอนิกส์ยังใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ และกับนักศึกษาด้วยกันเอง และใช้เป็นช่องทางส่งงานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากคณาจารย์ด้วย

สื่อเสริมประเภทที่สองคือ สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปเอกสารประมวลความรู้และประสบการณ์ (Comprehensive Texts) คู่มือการเรียน (Study Guide) หนังสือชุด (Set books) และสารานุกรม (Encyclopedia) ประจำสาขาวิชา

การวางแผน เตรียมการ ผลิตชุดวิชา ทำการสอน และประเมิน ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 4.6 แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดสอนและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 ณ วันที่ 14 มกราคม 2549 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เล่าเรียนจากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ภาครัฐและเอกชน และป้องกันมิให้นักศึกษาแขวนอนาคตของตนอยู่ในการดูแลของอาจารย์ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว

นอกจากศึกษาจากสื่อหลักและสื่อเสริมแล้ว นักศึกษายังสามารถเข้ารับฟังการสอนสรุป ณ ศูนย์บริการวิชาการไร้พรมแดน ที่จัดขึ้นทั่ว ประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม รายงานและโครงการที่ได้รับมอบหมาย และการสอบไล่ประจำวิชาต่างๆ

หลังจากเรียนจบภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเที่ยงธรรม โดยพิจารณาผลการปะเมินกระบวนการและการประเมินผลลัพธ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้สอบด้วยตนเองที่บ้าน นักศึกษาต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่านักศึกษากับคนที่เข้าสอบเป็นคนเดียวกัน

การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินจากการทำงานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษาต้องทำงานด้วยตนเอง มหาวิทยาลัย มีระบบตรวจสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หากส่งงานที่ผู้อื่นทำให้หรือลอกเลียนงานของผู้อื่นอย่างขาดจริยธรรมและจะถูกลงโทษสถานหนัก หากเป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐจะได้รับโทษทางวินัย แม้เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ก็จะถูกถอนปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร

 การประเมินผลลัพธ์เป็นการประเมินการมอบหมายงานสุดท้ายและหรือจากการสอบไล่ ซึ่งเปิดโอกาสให้สอบได้สองครั้งคือสอบจริงและสอบซ่อม เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาให้ปริญญาและประกาศนียบัตรของการศึกษาไร้พรมแดนมีประสิทธิภาพ และมีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับปริญญาและประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยจำกัดรับทุกประการ

ระบบการศึกษาไร้พรมแดน (Borderless Education System) ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพัฒนาขึ้น คือ “แผนมกธ" ได้ผ่านการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 นับเป็นระบบการศึกษาทางไกลที่ใช้ระบบที่ทันสมัย เน้นส่งเสริมการศึกษาแบบอิงประสบการณ์และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ประชาชนที่มีประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และธุรกิจ ให้มีความรู้ภาควิชาการเพื่อเสริมสร้างภาคปฏิบัติการให้เข้มแข็งขึ้น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหนึ่งในหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในระบบการศึกษาไร้พรมแดนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พัฒนาขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โครงสร้างหลักสูตรกำหนดให้เรียนอย่างน้อย 36 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเรียน อย่างน้อย 6 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาทางไกลและผ่านการประเมินการศึกษาตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกประการ.

14 เมษายน 2554 เวลา 20.30 น.

โปรดแสดงความคิดเห็น

 www.chaiyongvision.com email: chaiyong@irmco.com

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภูมิ Buddha's Birthplace  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ."

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Asuza, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)