แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

         

  [Home: กลับหน้าแรก] [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจั้ดผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

 เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

  ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ   

 โปรดแสดงความคิดเห็น

   

บทความใหม่

"การล้มเจ้าล้มสถาบัน-เหตุอันควรประท้วงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเสื่อผืนหมอนใบ ที่เข้ามาพึ่งพระโพธิสมภารแต่ปล่อยให้ลูกหลานเนรคุณเจ้าของแผ่นดิน"

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

www.chaiyongvision.com

ก่อนอ่านข้อเขียนนี้ ขอได้โปรดอ่านตัวอย่างต่อไปนี้ก่อน 

         "....คหบดีคนหนึ่ง มีที่นาที่สวนใหญ่โตหลายร้อยไร่ มีคนจรจัด ไร้ที่อยู่อาศัยหลายครอบครัว ขอเข้ามาพักพิง คหบดีผู้ใจบุญก็อนุญาตให้ทำมาหากินอยู่ในที่ดินของตนได้ โดยจ่ายรายได้จากการทำไร่ทำนาเป็นค่าตอบแทน ผู้พักพิงเหล่านี้ เมื่อมารวมตัวกันหลายครอบครัวก็กลายเป็น "คุ้มบ้าน" ลูกบ้านส่วนใหญ่เป็นคนดี สำนึกในใบบุญที่คหบดีหยิบยื่นให้ ก็ประพฤติปฏิบัติ ดีต่อเจ้าของคุ้มบ้านด้วยความเคารพ ต่างเรียกขานท่านคหบดีว่า "พ่อ (บ้าน)" เมื่อปลูกผักสวนครัว ทำไร่ทำนา ขายได้ก็แบ่งส่วนนำมาให้ "พ่อ" เป็นค่าตอบแทน แต่มีบางครอบครัวที่ไม่สำนึกในบุญคุณ หาทางเบียดบัง ขโมยทรัพย์สินของ "พ่อ" ไปบ้าง โกงบ้าง เช่น ทำมาค้าขายได้ก็ไม่จ่ายค่าตอบแทน อ้างว่า ค้าขายไม่ได้ และยังชอบนินทาว่าร้าย "พ่อ" ทั้งต่อหน้าและลับหลัง... 

         วันเวลาผ่านไป "พ่อ" คือ คหบดีก็ชราและเสียชีวิต ลูกหลานรับมรดกดูแล "คุ้มบ้าน" ต่อมาหลายชั่วอายุ ผู้พักพิงก็ยังเคารพรักและเรียก "พ่อ" เหมือนเดิม  พวกที่มาอยู่อาศัยรุ่นแรกๆ ก็ตายจากไปหลายชั่วอายุเหมือนก้น แต่ลูกหลานที่ยังอาศัยอยู่ในที่แปลงนี้ ได้รับถ่ายทอดความคิดเนรคุณจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายายที่พยายามหาทางฮุบที่ดินแปลงนี้มาเป็นของตน ได้สานต่อความคิดไม่ซื่อพยายามขับไล่ "พ่อ" ออกไป เมื่อกลุ่มผู้พักพิงที่รัก "พ่อ" ทราบถึงความพยายามที่กลุ่มเนรคุณคิดยึดอำนาจเพื่อจะครอบครองแผ่นดินเสียเอง ก็รวมกลุ่มประท้วง เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้น ทำให้ทั้งคุ้มบ้านเกิดความวุ่นวาย แตกแยกสามัคคี ...คนอกตัญญูที่ไม่สำนึกบุญคุณของคหบดี ที่ให้แผ่นดินแก่บรรพบุรุษพวกมันได้พักพิง ช่างนำความเดือดร้อนให้แก่ส่วนรวมอย่างมากมายเสียจริงๆ..."

         ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น ตรงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย คือ มีคนด่างด้าวจำนวนหนึ่ง ที่อพยพหนีความอดอยากแร้นแค้นจากแผ่นดินใหญ่ เข้ามาพึ่งพระโพธิสมภารในประเทศสยามเมื่อประมาณร้อยปีมานี้ คนเหล่านี้ ได้ขยันหมั่นเพียร สร้างเนื้อสร้างตัว ยกระดับฐานะจากความยากจน มาเป็นผู้มีอันจะกิน เป็นเศรษฐีและมหาเศรษฐี คนเหล่านี้ บางส่วนได้นำทรัพย์ที่หาได้ในเมืองไทย ส่งกลับไปดูแลบิดามารดาและบุตรธิดาในแผ่นดินใหญ่ หลายคนได้นำเงินทองบำรุงบ้านเมืองช่วย "เจ้าแผ่นดิน" ปกบ้านปกป้องเมืองจากศัตรู

         แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งนำทรัพย์ที่ได้สร้างเสริมบารมีเพื่อให้ ตนเองมีอำนาจและความมั่งคั่งมากขึ้น อย่างไม่มีพอ ท้ายสุดก็มีลูกหลานของชาวต่างด้าวเสื่อผืนหมอนใบ จำนวนหนึ่งประพฤติตนเป็นคนอตัญญู คิดขับไล่ โค่นล้มเจ้าแผ่นดิน เพื่อที่พวกตนจะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เสียเอง จึงเป็นที่มาของปรากฏการณ์ "ล้มเจ้า ล้มสถาบัน" ที่กำลังเป็นปัญหาของเมืองไทยอยู่ในขณะนี้ ผู้เขียนจึงจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษเสื่อผีนหมอนใบ ที่เคยยากลำบาก ได้เข้าสิงใจให้ลูกหลานของพวกเขาได้สำนึกผิด ในการที่จะทำตนเป็นคน "กินบนเรือน ขี้รถบนหลังคา" เนรคุณและพยายามขับไล่ ใส ส่งเจ้าของบ้าน เพื่อที่ตัวเองจะได้ "ฮุบ" และ "ชุบมือเปิบ" สร้างอำนาจให้แก่ตนเอง

         ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้า ล้มสถาบันฯ  ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานคนต่างด้าวที่ซมซานหนีร้อนมาพึ่งเย็นพระบารมีแห่งกษัตริย์ พวกเขาได้แสดงออกด้วยคำพูดและการเขียนจาบจ้วงล่วงละเมิด เกินที่คนดีจะพึงกระทำ เป็นเพราะการอบรมสั่งสอน การถ่ายทอดทัศนคติทางลบต่อสถาบันที่มีให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่น นักการศึกษาบางคนที่ถูกกล่าวหาว่า ต่อต้านสถาบันฯ  ลูกของเขาคนหนึ่งก็จาบจ้วงสถาบันทั้งๆ ที่ตนเองทำงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ "เจ้า" สร้างขึ้น จนต้องซมซานหลีกลี้ไปอยู่ต่างประเทศ แม้อยู่เมืองนอกก็ไม่วายที่จะเขียนบทความล่วงเกินสถาบันไม่หยุดหย่อน

          ผู้เขียนก็ขอน้อมคารวะ ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเสื่อผืนหมอนใบอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่  ที่ได้อบรม ดูแลลูกหลานอย่างดี ให้สำนึกในพระคุณแผ่นดินและพระมหากษัตริย์ที่ได้ปกบ้านป้องเมือง ให้พ้นจากอริราชศัตรู เช่น เขมร พม่า ฯลฯ ทำให้ไทยดำรงชีพได้อย่างร่มเย็น ท่านเหล่านั้นได้อบรมสั่งสอนให้ลูกหลานคนจีนหรือไทยเชื้อสายจีนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรวมตัวต่อต้านลูกหลานของพวกที่อพยพมาพร้อมๆ กันที่กำลังพยายามทำร้ายแผ่นดิน ดูหมิ่นดูแคลนพระมหากษัตริย์ที่เคยทรงมีพระเมตตาคุ้มกะลาพ่อแม่ ปู่ย่าตายายของพวกเขา ปรากฎการณ์พันธมิตรเป็นตัวอย่างของลูกหลานจีนที่มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระคุณของพระเจ้าแผ่นดิน พวกพันธมิตรพยายามรวมตัวเพื่อขัดขวางพวกลูกหลานกลุ่มนั้นที่พยายามล้มล้างสถาบัน เพื่อที่จะให้ "พ่อ" หรือ "นายใหญ่" ของพวกเขาได้กลับมาเรื่องอำนาจอีก

         ผู้เขียนก็มีเลือดจีน พ่อก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเสื่อผืนหมอนใบ แม่เป็นไทย ภาคภูมิใจที่พ่อได้ถ่ายทอดเลือดแห่งความรักชาติ รักแผ่นดิน และไม่เคยปลูกความคิดเนรคุณแผ่นดินหรือผู้มีพระคุณ ผู้เขียนจึงเป็นผู้รักเจ้า (Royalist) และพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์ได้ทุกเมื่อ   

          ข้อเขียนนี้มิได้มีเจตนาจะแยกคนจีนจากคนไทยหรือชาติอื่นเพราะความเป็นชาติ มืได้กำหนดด้วยสายเลือดเท่านั้น แต่ด้วยสำนึกรักในแผ่นดินเกิด ในภาษาและวัฒนธรรม ผู้เขียนเป็นคนไทยเต็มร้อย และไม่ได้มีความประสงค์จะเป็นจีนแม้จะมีเลือดจีนอยู่ก็ตาม ผู้เขียนก็เชื่อว่าคนไทย-จีนส่วนใหญ่ที่เกิดในเมืองไทยรักเมืองไทยและภูมิใจในความเป็นคนไทย

         ผู้เขียนจึงขอจุดธูป วิงวอนให้ดวงวิญญาณแห่งบรรพบุรุษเสื่อผืนหมอนใบ ได้ลงมาเตือนพวกลูกหลานของท่าน ให้สำนึกในชั่วดี รู้ถูกรู้ผิด รู้ควรไม่ควร ให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าแผ่นดินได้ ช่วยเตือนพวกเขาว่า นรกสวรรค์มีจริง เชื่อตอนเป็นดีกว่าเห็นตอนตาย หากลูกหลานของท่านยังคิดจะล้มเจ้าล้มสถาบัน พวกเขาก็จะต้องพบกับความวิบัติ ความพินาศย่อยยับในชาตินี้และตกนรกหมกไหม้ในอเวจีชั่วกัปป์ชั่วกัลปฺ พวกท่านก็จะได้นอนตาหลับ ดวงวิญญาณก็จะได้ยกภพภูมิให้สูงขึ้น จากบาปที่ลูกหลานท่านทำร้ายต่อแผ่นดินดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้.

บ้านปทุมวัน 

10 กรกฎาคม 2553 เวลา 22.51 น.

โปรดแสดงความคิดเห็น

 www.chaiyongvision.com email: chaiyong@irmco.com

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภูมิ Buddha's Birthplace  

 

    

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ."

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Asuza, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)