แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

         

  [Home: กลับหน้าแรก] [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจั้ดผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

 เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

  ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ   

 โปรดแสดงความคิดเห็น

    บทความใหม่

"คำถามค้างใจกรณีไทยเกือบจะเสียดินแดนรอบเขาพระวิหาร-เป็นเพราะความไม่สนใจปัญหา ความหวาดกลัว หรือความไม่ไวต่อสถานการณ์ของรัฐบาล"

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

www.chaiyongvision.com

ในขณะที่เขียนบทความนี้ คณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งกำลังประชุมที่ประเทศบราซิล ได้มีมติเลื่อนการตัดสินใจที่จะรับข้อเสนอของกัมพูชาที่จะขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกไปเป็น พ.ศ. 2554 นับเป็นความสำเร็จของรัฐมนตรีสุวิทย์ คุณกิตติ กับคณะ ด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งกร้าว ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ได้มีมติคัดค้านข้อเสนอของเขมร ที่จะขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก และมีคำสั่งให้ผู้แทนไทย "วอล์คเอาท์" หากคณะกรรมการฯ ดึงดันที่จะลงมติให้เป็นไปตามตำขอของกัมพูชา และอาจนำไปสู่การถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโก 

        นับเป็นความโล่งใจของชาวไทยที่รอผลการประชุมด้วยใจจดจ่อ ที่คณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเลื่อนการตัดสินใจออกไป แม้ฝ่ายเขมรจะยังดึงดันประกาศให้ชาวเขมรหลงเชื่อว่า คณะกรรมการฯ ได้รับแผนบริหารฯ ของเขมรแล้ว แถมประเทศไทยก็ยังได้ลงนามสนับสนุนด้วยก็ตาม เราก็คงไม่หลงเชื่อและคงก็ต้องยึดมติคณะกรรมการมรดกโลกเป็นหลัก (อ่านข่าวจาก Bangkok Post, July 31, 2010) โดยการตรวจสอบมติคณะกรรมการที่เป็นลายลักษณ์อักษร แม้จะมีการเสนอเอกสารที่แสดงว่า ฝ่ายไทยโดยรัฐมนตรีสุวิทย์ได้ลงนามในเอกสารประณีประนอมแล้วทั้ง 5 ข้อ ก็ควรขอรายงานการประชุมมาศึกษา หากมีการรับแผนการบริหารและจัดการตามข้อเสนอของกัมพูชา รัฐบาลไทยก็จำเป็นจะต้องประท้วงและถอนตัวจากคณะกรรมการฯ ตามที่ได้ประกาศไว้

        แต่กระนั้น ก็ยังมี "คำถามค้างใจ" จากประชาชนชาวไทยหลายคำถาม ที่ต้องการคำตอบจากนายกรัฐมนตรี อาทิ

        -ทำไม จุดยืนของคุณอภิสิทธิ์ฯ จึงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากเมื่อมีการอภิปรายสมัย ที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลคุณสมัครฯ ได้ทำความเห็นชอบให้เขมรขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารฯเป็นมรดกโลกแต่ฝ่ายเดียว

         -ทำไมรัฐบาลปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลยในเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่ได้เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว กลับปล่อยให้เรื่องเลื่อนลอยไปตามกาลเวลาและมาตื่นตัวเมื่อเกือบจะสายเกินไป

         -ทำไมรัฐบาลจึงไม่ดำเนินการอะไรในการกระชับพื้นที่ ขับไล่ชาวเขมรที่เข้ามาบุกรุกอธิปไตยของไทย แต่กลับปล่อยให้เขมรบุกรุกพื้นที่รอบเขาพระวิหารทั้งประชาชน พระสงฆ์และทหาร จนคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไม่สามารถย่างกรายเข้าไปได้เลย 

         -ทำไมไม่ผลักดันให้มีการปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการปักปันชายแดนร่วม (Joint Boarder Committee-JBC) เป็นคณะกรรมการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยจริงหรือ

        -เมื่อศาลปกครองตัดสินแล้วว่า ข้อตกลงที่นายนพดล รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ กระทำกับรัฐบาลเขมรไม่ถูกต้อง รัฐบาลได้ส่งคำพิพากษาของศาล ไปยังคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนของประเทศไทยให้ชัดเจนหรือไม่ ทำไมประชาชนจึงไม่ได้รับทราบความเคลื่อนไหวที่แสดงว่า รัฐบาลได้พยายามรักษาผลประโยชน์ของประเทศขาติอย่างเต็มที่

         -ท้ายสุดทำไมรัฐบาลจึงไม่ยกเลิก MOU ที่กระทำไว้เมื่อพ.ศ. 2543 ซึ่งเขมรได้ยึดแผนที่ฉบับอัตราส่วน 1:200,000 

        รัฐบาลเพิ่งจะประกาศจุดยืนอย่างจริงจังเมื่อ28 กรกฎาคม 2553 ในการ ที่จะคัดค้านอย่างการขึ้นทะเบียนและไม่ยอมรับแผนการจัดการบริเวณโดยรอบเข้าพระวิหาร โดยจะถอนตัวจากการเป็นภาคีมรดกโลกหรือแม้แต่จะถอนตัวจากสมาชิกยูเนสโก หากคณะกรรมการมรดกโลกดึงดันยอมรับแผนการจัดการของเขมรโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของไทย แม้ประชาชนจำนวนมากจะได้ไปประท้วงยูเนสโกที่สำนักงานในกรุงเทพ หรือตัวแทนพันธมิตรส่งตัวแทนไปพบกับนายกรัฐมนตรีที่บ้านพิษณุโลกแล้ว นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่แสดงจุดยืนที่ชัดเจน เพียงแต่ยืนยันว่า จะไม่ยอมให้ไทยเสียดินแดนเป็นอันขาด จะเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาลไทย ไม่สนใจปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้ความหวาดกลัว หรือไม่ไวต่อสถานการณ์

        จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจึงสงสัยว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลให้ความสนใจปัญหาพิพาทชายแดนไทย-เขมร จริงจังแต่ไหน หากภาคประชาชนเช่น พันธมิตรไม่ออกมาประท้วง และผู้แทนพันธมิตรและภาคประชาชน ที่หวังดีต่อชาติไม่ไปพบนายกรัฐมนตรีแล้ว ท่านจะยังหลับไม่ตื่นอยู่หรือ?

        การที่ท่านนายกรัฐมนตรี ไม่ทำอะไรลงไป เพราะท่านหวาดกลัวอะไรหรือไม่? เช่นหวาดกลัวว่า จะเกิดการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาจนนำไปสู่สงคราม ท่านกลัวว่า ต่างชาติจะหาว่า เรารังแกเขมรที่เป็นประเทศเล็กกว่ากระนั้นหรือ เขมรโดยเฉพาะฮุยเซ็ง เขาคิดว่า ไทยใหญ๋กว่า เขมรหรือ? ท่านกลัวว่า หากเกิดสงคราม ชาวโลกจะตำหนิท่าน หรือท่านเกรงว่า จะเป็นนายกฯที่ทำให้เกิดสงครามไทยเขมร ทำไมท่านไม่คิดว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องขับไล่พวกเขมรให้พ้นจากดินแดนไทย ซึ่งจะผลให้ท่านเป็นรัฐบุรุษที่รักษาศักดิ์ศรีของชาติจากการถูกดูหมิ่นดูแคลนของต่างชาติ โดยเฉพาะเขมรที่ไม่เคยหวังดีกับคนไทยเลย

        หรือจะเป็นเพราะท่านไม่ไวหรือไม่รับรู้ถึงสถานการณ์ที่รุนแรงที่อาจต้องเสียดินแดนครั้งที่ 15 ท่านจะตื่นขั้นมาได้แล้วหรือยังเพื่อจะได้เปิดหูเปิดตารับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขสถานการณ์ที่เขมรรุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทย เพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมา ชวนให้พวกเราคิดว่า ท่านไม่สนใจ ท่านหวาดกลัว และท่านไม่ไวต่อสถานการณ์ 

        ท่านควรจะให้คำตอบคำถามค้างใจของประชาชนที่หวังดีและหนุนท่านมาตลอด ท่านนายกรัฐมนตรีจึงควรมีมาตรการดำเนินการในเรื่องนี้ ประกาศให้ประชาชนและดำเนินการตามโดยเร็วที่สุด มิใช่ปล่อยให้เวลาเลื่อนลอยไป จนถึงปี 2554 แล้วค่อยมาตื่นตัวดำเนินการเหมือนที่เป็นอยู่ไม่กี่วันที่ผ่านมา!!!

บ้านปทุมวัน 

30 กรกฎาคม 2553 เวลา 22.00 น.

โปรดแสดงความคิดเห็น

 www.chaiyongvision.com email: chaiyong@irmco.com

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภูมิ Buddha's Birthplace  

 

    

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ."

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Asuza, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)