แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

         

  [Home: กลับหน้าแรก] [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจั้ดผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

 เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

  ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ   

 โปรดแสดงความคิดเห็น

 

  บทความใหม่

ดินแดนไทยติดชายแดนเขมรที่เป็นค่ายอพยพของสหประชาติ ไทยปล่อยให้เขมรเข้ามาครอบครองตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ได้อย่างไร?

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

กรณีคนไทย 7 คนถูกฝ่ายเขมรจับกุมและส่งไปดำเนินคดีที่พนมเปญ ได้สร้างอารมณ์ความขัดแย้งอย่างมากมายว่า ทำไมคนของรัฐจึงยอมอ่อนโยนต่อฝ่ายเขมร ที่ก้าวล้ำอธิปไตยมาจับประชาชนไทย ในขณะที่ภาคประชาชนพยายามปลุกใจให้รัฐบาลแข็งกร้าวมากขึ้น เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของชาวไทย

ข้อเท็จจริงจากที่ประมวลมามี 5 ประการ

ประการแรก ดินแดนที่อยู่ในเขตพื้นที่พิพาทนั้น ที่จริงแต่เดิมก่อนที่ประเทศเขมรจะถูกเขมรแดงยึดอำนาจใน พ.ศ. 2518  เมื่อเขมรแดงครองเขมรอย่างเด็ดขาด เมื่อ พ.ศ. 2522ดินแดนที่เป็นค่ายอพยพขององค์การ สหประชาขาติซึ่งอยู่ในแผ่นดินไทย มีการออกเอกสารสิทธิ์ เช่น น.ส. 3 แก่ประชาชนไทย ที่ทำมาหากินอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ประการที่สอง เมื่อมีการต้อสู้ของเขมรสามฝ่าย เขมรแดงของฝ่ายพอลพรต มีอำนาจได้กวาดล้าง ฆ่าประชาชนเกือบสามล้านคน ทำให้ชาวเขมรจำนวนมากอพยพลี้ภัยเข้ามาอยู่ในเขตแดนไทย สหประชาชาติจึงได้จัดตั้งค่ายอพยพขึ้นหลายศูนย์บนแผ่นดินไทย โดยใช้พื้นที่ที่ประชาชนไทยมีเอกสารกรรมสิทธิ์ จนทำให้เจ้าของที่ดินไม่สามารถทำมาหากินบนพื้นที่ของตนเองได้ ศูนย์ลี้ภัยที่จัดตั้งขึ้น นอกจากจะเป็นที่ลี้ภัยของเขมรเสรีที่ไม่เห็นด้วยกับเขมรแดงแล้ว ก็ยังใช้เป็นฐานของทหารเสรีที่ใช้ในการออกไปต่อสู้กับทหารเขมรแดงอีกด้วย

ประการที่สาม เมื่อเขมรแดงฝ่ายฮุนเซน นำทหารเวียตนามมาปราบ เขมรแดงฝ่ายครองอำนาจ จนสามารถขับไล่ฝ่ายพอลพรตได้สำเร็จ แล้วฝ่ายฮุนเซนก็ได้ขึ้นครองอำนาจ ผู้ลี้ภัยเขมรที่ไม่สามารถอพยพ ไปประเทศที่สามได้ ส่วนใหญ่ก็ปักหลักอยู่ที่ศูนย์อพยพ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีก็ทำให้ดินแดนเหล่านั้น ถูกครอบครองโดยชาวเขมรโดยปริยาย โดยไม่มีการขับไล่ชาวเขมรให้กลับไปกัมพูชาเมื่อบ้านเมืองสงบลงแล้ว

ประการที่สี่ ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับกัมพูชาแน่นแฟ้นมากขึ้น ฯพณฯ นายกชาติชาย ชุณหวัณ ได้ประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นตลาดค้าขาย แน่นอนในระยะนี้ นายกฮุนเซนของเขมร ก็เดินทางมาเยือนเมืองไทย และได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทยในการฟื้นฟูประเทศ ผู้ลี้ภัยเขมรจึงปักหลักหนาแน่นอยู่ในดินแดนไทยที่ประเทศไทยทำตัวเป็นม้าอารี ชาวเขมรขยายตัวอย่างรวดเร็วตามแนวชายแดน แม้แต่เขาพระวิหาร ซึ่งผู้เขียนและคณะนักศึกษาปริญญา
โท-เอกที่ไปสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถขึ้นไปชมเขาพระวิหารได้อย่างสบายเมื่อก่อน พ.ศ. 2540 แต่เดียวนี้ก็ขึ้นไปไม่ได้แล้ว

ประการที่สุดท้าย ในช่วงแปดปีของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีของทักษิณ ชินวัตร การบุกรุกดินแดนไทยเพิ่มจำนวนขึ้น ประชาชนที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่สามารถทำมาหากินในที่ของตนเองได้เพราะถูกทหารเขมรเข้ามาครอบครอง ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงเรียกร้องและประท้วงให้รัฐบาลหาทางแก้ไขปัญหา ด้วยความช่วยเหลื่อของภาคเอกชนหลายฝ่าย โดยมีตัวแทน 7 คนออกไปดูสถานที่และถูกจับดังที่เป็นข่าว ทั้งๆ ที่มีหลักฐานยืนยันว่า ทั้ง 7 คน ถูกจับในแดนไทย หรือจะเรียกว่า พื้นที่สีเทา  รัฐบาลไทย โดยนายกอภิสิทธิ์ ก็ออกมาประกาศจุดยืนที่จะให้เขมรปล่อยตัวคนไทย แต่เมือเขมรแข็งกร้าว ทางการไทยก็ออกมาตำหนิคนไทย 7 คนว่า ล่วงล้ำอธิปไตยของเขมร ทั้งๆ ที่จุดที่คนไทยทั้ง 7 คน ถูกจับในแดนไทยโดยมีเจ้าที่ดินออกมายืนยัน

เมื่อเปรียบกับวิธีการที่ประเทศจีนประกาศแข็งกร้าวต่อญี่ปุ่นที่จับชาวประมงจีนให้ปล่อยตัวภายในสามวันแล้ว ถือว่า มาตรการของรัฐบาลไทยที่จะให้เขมรปล่อยตัวและมิให้นำคนไทยไปดำเนินคดีถึงในเมืองและ มีการยัดข้อหาจารกรรมให้กับผู้ถูกจับบางคนนั้นอ่อนแอ นับว่าท้าทายศักดิ์ศรีของชาวไทยและรัฐบาลไทยเป็นอย่างยิ่ง

ท่านนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง  ท่านทำอะไรอยู่ ท่านเกรงกลังอำนาจอะไร จึงไม่หาทางแก้ไขกอบกู้ศักดิ์ศรีของประเทศชาติ ท่านจะรอให้ประชาชนทั้งประเทศลุกฮือขึ้นมาขับไล่พวกท่านอย่างนั้นหรือ ทำไมการรักษาอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติ-บทบาทต่างกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนเหลือเกิน ท่านจะแสดงตัวเป็นสุภาพบุรุษผู้ดีโดยเสียงกับการสูญเสียดินแดนของไทยหรืออย่างไร?

บ้านปทุมวัน 

13 มกราคม 2554 เวลา 01.44 น.

โปรดแสดงความคิดเห็น

 www.chaiyongvision.com email: chaiyong@irmco.com

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภูมิ Buddha's Birthplace  

    

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ."

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Asuza, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)