แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

         

  [Home: กลับหน้าแรก] [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจั้ดผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

 เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

  ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ   

 โปรดแสดงความคิดเห็น

  บทความใหม่

การสลายพันธมิตรที่ชุมนุมโดยสันติ-ไม่กลัวนับถอยหลังไปสู่จุดจบของรัฐบาลหรือ?

โดย กุหลาบแดง 22

การมีมติประกาศใช้ พรบ.ความมั่นคงของค.ร.ม. รัฐบาลนายกอภิสิทธฺิ เวชชาชีวะ เพื่อสลายการชุมนุมอย่างสงบ ไร้อาวูธ ของพันธมิตรที่ชุมนุมประท้วง ให้รัฐบาลรักษาอธิปไตยของประเทศ ถือเป็นสัญญาณอันตรายที่จะนำไปสู่ความเสื่อมสลายของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วม เพราะแสดงถึงการใช้อำนาจปราบปรามประชาชนที่หวังดีต่อประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็ปล่อยปละละเลย การรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนไทย และกระทำการด้วยเลหฺ์กลต่างๆ ที่จะทำให้ความน่าเชื่อถือของผู้ชุมนุมลดน้อยลง 

ผู้เขียนเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิของดินแดนไทย และมั่นใจว่า ใครก็ตามที่ทำลายประเทศชาติ ขายชาติเพื่อแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ส่วนตนส่วนกลุ่ม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ย่อมจะพบกับความวิบัติและความฉิบหายแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลอย่างแน่นอนหากท่านไม่สามารถตอบคำถามหรือทำความกระจ่าง ให้แก่คำถามต่อไปนี้

ประการแรก ทำไมนายกอภิสิทธิ์ปล่อยให้กลุ่ม น.ป.ช.หรือคนเสื้อแดงยึดราชประสงค์เป็นเวลาหลายเดือน และทำความเสียหายให้เศรษฐกิจ ของประเทศหลายหมื่น หลายแสนล้านบาท โดยไม่กล้าสลายการชุมนุมในเวลาอันควรแต่นี่พันธมิตรชุมนุมเพียงไม่กี่วัน ท่านก็เร่งสลายการชุมนุมเสียแล้ว ทั้งๆ ที่พันธมิตรมีเหตุผลเพราะท่านอ่อนข้อต่อเขมรอย่างชวนสงสัยว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลัง?

ประการที่สอง ทำไมท่านไม่ยอมรับฟังเหตุผลและหลักฐานที่นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ ที่ตามติดเรื่องเขตแดนเขมรนำเสนอ ทำไมท่านจึงหันไปฟังนักวิชาการและสื่อมวลที่ยอมเป็นทาสเงินตรา นำมาบิดเบือน บางกลุ่มถึงกับนำเงินภาษีอากรของประชาชนจัดเสวนาบิดเบือนข้อเท็จจริง และเชิญทูตเขมรออกมาพูดให้ร้ายประเทศไทยว่า ดินแดนในภาคอีสาน 13 จังหวัดเป็นของเขมร และว่า เขมรเป็นคนสร้างปราสาทหินพิมาย ปราสาทเขาพนมรุ่งและอื่นๆ ทั้งที่ในความเป็นจริงขอมเป็นคนไทยโบราณ ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขมรในปัจจุบันเลย

ประการที่สาม ทำไมท่านปล่อยให้เขมรมีอธิปไตยเหนือดินแดนไทย โดยยินยอมให้เขมรจับคนไทยไปขึ้นศาลเขมร ทำไม่แข็งกร้าวเหมือนรัฐบาลจีนที่ยื่นคำขาดให้ญี่ปุ่นปล่อยชาวประมงกลับประเทศจีนโดยไม่มีเงื่อนไข ทำไมท่านยอมรับอำนาจศาลเขมรในดินแดนซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่า อยู่ในราชอาณาจักรไทย

ประการที่สี่ รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ลงนาม MOU43 โดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 จึงถือเป็น MOU เถื่อน! ส่วนเขมรเองเนื้อหาสาระใน MOU43 ก็ขัดรัฐธรรมนูญของกัมพูชา จึงถือว่า เป็น MOU เถื่อนทั้งสำหรับไทยและเขมร แล้วทำไมท่านจึงไม่ยอมยกเลิก หรือว่า มีผลประโยชน์อะไรอยู่ ท่านจึงถูกมัดมือมัดเท้าและถูกปิดปาก

ประการที่ห้า ทำไมคุณอภิสิทธิ์ต้องจัดฉาก สร้างเรื่องนำชาวบ้านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่หนองจานมาออกข่าวยืนยันว่า ดินแดนที่คนไทย 7 ถูกจับอยู่ในดินแดนกำพูชา ท่านไม่ทราบ ไม่หาข้อมูล หรือไม่สนใจเลยหรือว่า ดินแดนแถบใดเป็นของไทย หากไม่ทราบหรือไม่สนใจจะทราบท่านจะรักษาอธิปไตยของท่านได้อย่างไร

ประการที่หก ทำไมท่านจึงปล่อยให้มีการคอรัปชั่นปีละหลายแสนล้านบาท ทำไมท่านจึงไม่นำข้อคิดในหนังสือที่ท่านเขียนมาปฏิบัติ ให่้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ แต่ท่านกลับปล่อยให้มีการโกงกิน ขึ้นราคาน้ำตาล ราคาน้ำมันปาล์ม อย่างโหดเหี้ยมโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน ท่านไม่ทราบหรือเงินทุกบาททุกสะตังที่โกงประชาชนจะเป็นเรือนนรกเผาผลาญ ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ท่านไม่เชื่อเลยหรือว่า นรกมีจริง

ผู้เขียนเพียงขอเรียนเตือนด้วยความหวังดีว่า หากท่านไม่ฟังข้อเรียกร้องของประชาชน แต่กลับมองพวกเขาเป็นศัตรู ท่านจะต้องพบกับเหตุการณ์ที่จะทำให้ท่านเสียใจไปตลอดชีวิต หากท่านต้องการเป็นนักการเมืองอาชีพ ท่านจะต้องไม่กอบโกยเพื่อตนเองและพวกพ้อง ท่านจะต้องเห็นแก่ประเทศชาติมากกว่า นักการเมืองชั่วที่อยู่แวดล้อมท่าน โปรดกลับตัวกลับใจ มิฉะนั้นท่านอาจไม่มีแผ่นดินอยู่อย่างแน่นอน

 

โปรดแสดงความคิดเห็น

 www.chaiyongvision.com email: chaiyong@irmco.com

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภูมิ Buddha's Birthplace  

    

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ."

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Asuza, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)