แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

         

  [Home: กลับหน้าแรก] [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจั้ดผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

 เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

  ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ   

 โปรดแสดงความคิดเห็น

  บทความใหม่

 ฝันไปเถอะ ทั้งชาติก็ไม่มีวันเป็นจริง?

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

เย็นวันนี้ ระหว่างที่ผมกำลังชมละคร "ดวงตาสวรรค์" โทรทัศน์ ก็ตัดภาพไปเสนอรายการด่วน จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ "นายกพบประชาชน" สักครู่ นายกรัฐมนตรีฯ ก็ปรากฏตัวด้วยใบหน้าเคร่งเครียด เพื่อรายงานให้ประชาชนทราบถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่ออนาคตของท่านและพรรคที่ท่านสังกัด

"พ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมชาติที่เคารพรัก หลังจากสภาวะตึงเครียดที่เกิดขึ้นเรื่อง ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา และการชุมนุมประท้วงของประชาชนผู้หวงแหนอธิปไตยของชาติ ผมได้วิเคราะห์และพบความผิดพลาดของผมหลายประการ

"ประการแรก ผมไม่เคยเรียกร้องให้กัมพูชาซึ่งรุกล้ำอธิปไตยของไทยมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ปี 2522 นับตั้งแต่เขมรหนีตายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดงมาอยู่ ณ ค่ายอพยพของสหประชาชาติในดินแดนประเทศไทย เมื่อสงคราสงบ เขมรอพยพเหล่านั้นก็หาได้อพยพกลับบ้านเมืองตนเองไม่ กลับพำนักอยู่อย่างถาวรในค่ายอพยพ ชาวเขมรกลุ่มอื่นก็รุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทย รัฐบาลทั้งหลายรวมทั้งรัฐบาลของผมก็หาได้ใช้ความพยายามผลักดันให้ชาวเขมรออกไปหรือดำเนินการ ให้ชาวเขมรมีใบต่างด้าวดังทีไทยเคยทำกับผู้ลี้ภัยชาวเวียตนามไม่ มิหนำซ้ำกลับปล่อยให้ทหารและกองกำลังติดอาวุธของเขมรเข้าในดินแดนของไทย ทำให้ประชาชนที่มีกรรมสิทธิ์ ถือครองไม่สามารถเข้าไปกินได้ ประชาชนเหล่านี้ได้เข้ามาร้องเรียนหลายครั้ง แต่ผมหลงเชื่อคนรอบข้างจึงไม่ได้ดำเนินการแก้ปัญหา ผมเห็นว่ารัฐบาลเพิกเฉยละเว้นไปทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของตน

"ประการที่สอง หลังจากพ.ศ. 2540 ทหารเขมรและชาวเขมรได้รุกล้ำดินแดนรอบเขาพระวิหาร มาตั้งวัดในบริเวณที่ศาลโลกระบุว่ายังอยู่ใต้อธิปไตยของไทย โดยที่รัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ทักท้วงหรือผลักดันให้ชาวเขมรออกไป จนทำให้เขมรสำคัญผิดคิดว่า ไทยยอมให้เขมรมีอธิปไตยเหนือดินแดน 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทเขาพระวิหาร มิหนำซ้ำกลับปล่อยให้เกิด MOU43 ขึ้น นับเป็นข้อบกพร่องคำรบสอง

"ประการที่สาม ผมเป็นคนไม่มีจุดยืน ไม่ยืนหยัดในความเชื่อของตน มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมเพราะผมรู้ว่าตนเองถูกบางคน บางกลุ่มครอบงำ สมัยก่อน 2552 ผมเคยอภิปรายว่า บริเวณโดยรอบเขาพระวิหารเป็นของไทย แต่เดียวนี้ผมกลับผิดคำพูดโต้แย้งว่า ดินแดนที่คนไทยทั้ง 7 คนถูกจับเป็นดินแดนของเขมร ยอมให้เขมรจับคนไทยไปขึ้นศาลเขมร ทั้งๆ ที่ดินแดนแห่งนั้นเป็นอธิปไตยของไทย ร้ายกว่านั้น ผมยอมให้ท่านอาจารย์ ดร.เจริญฯ พาพรรคพวกที่เป็น ส.ส. เข้าไปเยี่ยมทหารและชาวเขมรบนเขาพระวิหาร ไปจับไม้จับมือ ร่าเริงยินดีกับผู้รุกล้ำอธิปไตย แทนที่จะยื่นคำขาดให้คนพวกนั้นออกไปจากดินแดนไทย แต่ก่อนผมไม่ทราบไม่แน่ใจว่า บริเวณรอบเขาพระวิหารเป็นของไทยเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนผมเกิดถึงสามปี ที่ร้ายกว่านั้น ผมทนได้อย่างไรที่ไม่ปลดแม่ทัพภาคสอง ที่ไปแสดงความเป็นมิตรกับทหารเขมรเมื่อขึ้นไปในเขาพระวิหารพร้อมกับท่านอาจารย์เจริญ นับเป็นความผิดพลาดคำรบสาม

"ประการที่สี่ ผมชะล่าใจปล่อยให้รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคงไปเจรจาอย่างลับๆ กับฮุนเซนเพื่อรับทอดผลประโยชน์ที่นายกฯคนก่อนได้ทำไว้กับฮุนเซน จนผมมองไม่เห็นสันดานเลวของฮุนเซนและผู้อยู่แวดล้อมผม ครอบงำผม ทำให้ผมไม่เป็นตัวของตัวเอง ทำให้อภิสิทธิคนเดิมที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของผมต้องจากผมไป จนกระทั่งผมตื่นจากหลับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เอง จึงได้พบความผิดผลาดอันใหญ่หลวงของตนเอง ผมเสียใจที่ทำให้ชาวไทยผิดหวัง เพราะพฤติกรรมของผมหลายชวนให้เข้าใจว่า เข้าข้างเขมรจริงๆ

"เมื่อพิจารณาความผิดพลาดอันเกิดจากความอ่อนหัด ดีแต่พูด แต่ไม่กล้าดำเนินการในสิ่งที่ถูกที่ควร ผมจึงตัดสินใจ ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทั้ง 3 ข้อ คือ 

"ข้อแรก ผมได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ ยกเลิกข้อตกลงทวิภาคระหว่างไทยกับกัมพูชา 2543 มีผลทันทีเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงของฝ่ายเขมรโดยการให้ทหารรุกล้ำเข้าครอบครองดินแดนไทยหลายร้อย ตารางเมตร ตามชายแดนไทยกัมพูชา นอกจากนี้ ตัวแทนฝ่ายกัมพูชาในคณะกรรมการชายแดน ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาข้อขัดแย้งชายแดน เนื่องจากัมพูชาประสงค์จะให้ประเทศที่สามเข้ามา แทรกแซง รัฐบาลจึงไม่เห็นประโยชน์ที่จะ "กอด" MOU43 ไว้ ขอขอบคุณประชาชนผู้หวังนี้ด้วยใจจริง

"ข้อสอง ผมได้สั่งการให้ประเทศไทยถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการมรดกโลก มีผลทันที เนื่องจากเขมรอ้างสิทธ์ตามแผนที่อัตราส่วน 1:200,000 ที่ฝรั่งเศสทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวและไม่ได้คำเห็นชอบจากประเทศไทยและ ยังไม่ผ่านการประชุมชายแดนไทยกับฝรั่งเศสเมื่อเกือบ ร้อยปีมาแล้ว (ภาพแทรก การประชุมของคณะกรรมการมรดกโลก ...คุณสุวิทย์ฯ ให้สัมภาษณ์กล่าวหาเขมรและกรรมการมรดกโลกพยายามยัดเยียดมติยอมรับข้อเสนอของกัมพูชา และภาพสตรีผู้อำนวยการมรดกโลกแสดงความเป็นห่วงเขาปราสาทพระวิหารมากว่าชีวิตของประชาชนไทย) นอกจากนี้กัมพูชายังอาศัยมือสมาชิกของยูเนสโก โดยเฉพาะฝรั่งเศส ดำเนินการให้เขมรขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งๆ ที่ประเทศไทยได้คัดค้านและนำไปสู่การขัดแย้งของคนในประเทศไทย รัฐบาลถูกโจมตีหาว่า เพิกเฉย เข้าข้างเขมร ทั้งๆ ที่รัฐบาลใฝ่สันติและไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดสงคราม กระนั้นผู้อำนวยมรดกโลกยังออกมาแสดงความเป็นห่วงเขาพระวิหาร แทนที่จะกังวลถึงชีวิตของประชาชนไทยนับหมื่นที่ต้องเสียชีวิต ที่รอดตายก็ต้องอพยพ พลัดพรากจากที่อยู่อาศัย แสดงให้เห็นว่า ฝ่ายมรดกโลกเห็นคุณค่าของซากหินและปูนที่เป็นสิ่งก่อสร้าง มากกว่าชีวิตมนุษย์ ไม่รับทราบความจริงที่ว่า ทหารเขมรได้ส้องสุมอาวุธในเขาพระวิหารและใช้ปราสาทพระวิหาร เป็นฐานทัพ เป็นป้อมปราการ ต่อสู้กับทหารไทย ผมพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการมรดกโลกไม่ให้ความเป็นธรรมกับประเทศไทย อีกทั้งยังให้เงินเขมรกว่า 50,000 เหรียญมาสร้างชุมชนรอบเขาพระวิหาร ทั้งๆที่ ศาลโลกพิพากษาอย่างชัดเจนว่าอยู่ในอธิปไตยของประเทศไทย

"ข้อสาม ผมได้มีบัญชาให้กองทัพไทย ผลักดันทหารและประชาชนเขมรออกจากแผ่นดินไทย (ภาพแรก ฝูงบิน F16 บินทิ้งระเบิดดังสนั่นตามเส้นทางขึ้นเขาพระวิหาร และเส้นทางที่ตรงมายังชายแดนไทย รถถังกระหน่ำยิง โต้ตอบกับอาวุธหนักของกองทัพเขมร เสียงดังสนั่นหวั่นไหว พลตรีฮุน มะเน็ต แม่ทัพถูกยิงบาดเจ็บสาหัส ทัพเขมรเสียกระบวน ทหารเขมรล้มตาย รถถังนับร้อย พังพินาศ ถอยทัพกลับ ชาวเขมรแตกตื่น หนีตายหลั่งไหลอพยพเข้าสู่แผ่นดินเขมรอย่างกลาหล ชาวไทยที่ติดตามข่าวการต่อสู้โห่ร้องแสดงความยินดี สถานทูตเขมรถูกปิด นางออยทูตเขมรหลบหนีออกนอกประเทศ...) โดยเริ่มเขาพระวิหาร ทำลายสิ่งก่อสร้างวัดคีรีที่ตั้งอยู่ใกล้ปราสาทพระวิหาร และตลอดระยะทาง 800 กิโลเมตรของชายแดนตามแนวสันปันน้ำ

"...พี่น้องชาวไทยที่เคารพ เพื่อให้สาสมกับความผิดพลาดที่ผมและคณะรัฐบาลได้ทำไปแล้ว ผมจึงได้สั่งปลดรองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง ปลดรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ปลดรัฐมนตีกระทรวงกลาโหม และปลดแม่ทัพภาคสอง ที่ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน จนสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ ผมขอเรียนว่า เราจะต้องรักษาอธิปไตยของชาติ และเพื่อพิสูจน์ว่า ผม ท่านรองนายกฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ได้สมคบเขมรเพื่อผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะบนดินหรือในอ่าวไทยอย่างที่ถูกกล่าวหา ผมรักและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีวิต และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ผมจะได้กราบบังคมทูลลาออกจากนายกรัฐมนตรี เพื่อคืนอำนาจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภาย ในวันวาเลนไทน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญความรักแก่ชาวไทย ผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนชาวไทยที่สนับสนุนผมมาตลอด 

"ท้ายสุดนี้ ผมขอโทษทีทำให้ทานผิดหวัง ผมคงไม่มีโอกาสรับใช้ท่านอีก เพราะได้ตัดสินลาออกจากวงเมืองตลอดไป สวัสดีครับ" 

รายการโทรทัศน์ตัดภาพไปที่ประชาชนไทยที่กำลังชมข่าวด่วนจากทานนายกรัฐมนตรีตามถนนและที่ชุมชน ด้วยความชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของท่านที่ดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับกัมพูชา เหนือความคาดหมายของพันธมิตรที่ชุมนุมอยู่รอบทำเนียบ ไม่นึกไม่ฝันว่า ท่านนายกฯ จะกลับใจได้ทันเวลาก่อนที่จะสายเกิน ต่างลุกขึ้นโห่ร้องด้วยความยินดีที่ท่านนายกรัฐมนตรี ตัดสินใจทำตามข้อเรียกร้องทั้งสามข้อของพันธมิตร ทันที่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวจบลง ผู้ชุมนุมต่างลุกขึ้นเปล่งเสียง ไชโย ไชโย ไชโย...ลั่นที่ชุมนุม แน่นอนชาวไทยทั้งโลกต่างแซ่ซ้องในความเด็ดเดี่ยวของท่าน...

ผมก็ลุกขึ้นยืนหน้าจอโทรทัศน์เปล่งเสียง "ไชโย" ดังลั่น....

"พ่อ พ่อ พ่อ!!! เป็นอะไรไป ละเมอเสียงดังลั่น" ผมถูกเขย่าตัว สะดุ้งตื่น ลืมตาขึ้น ใจยังเต้นเพราะดีใจ จึงรู้ว่าตนเองฝันไป....

อนิจจา ก็คงต้องฝันไปทั้งชาติ เพราะฝันนี้ก็คงไม่มีวันเป็นจริง!

 

โปรดแสดงความคิดเห็น

 www.chaiyongvision.com email: chaiyong@irmco.com

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภูมิ Buddha's Birthplace  

    

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ."

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Asuza, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)