แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

         

  [Home: กลับหน้าแรก] [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจั้ดผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

 เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

  ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ   

 โปรดแสดงความคิดเห็น

  บทความใหม่

การยกเลิกกฎหมายละเมิดพระมหากษัตริย์-ทำเพื่อใคร อะไรอยู่เบื้องหลัง

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

มเชื่อมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยว่า เป็นของคู่แผ่นดินไทยมากว่า 8,000 ปี ไม่ใช่ 800 ปี ดังนั้น ความพยายามใดๆ ที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์จะด้วยเหตุผลสวยงามเพียงใด ย่อมไม่เป็นผลดีต่อประเทศอย่างใหญ่หลวง ประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงจากระบบกษัตริย์ไปแล้ว ก็ไม่เห็นมีประเทศใดมีความเจริญที่โดดเด่น

          กษัตริย์ ซึ่งแปลว่า ผู้คุ้มครองปกป้องเขตเกษตร ท่านได้ป้องกันมิให้ประชาชนถูกศัตรูรุกราน มิให้ชาวนาชาวสวนเอารัดเอาเปรียบ แก่งแย่งที่ทำกินของกันและกัน ทำให้ประชาชนเรียกว่า ราชา คือ ยังความพึงพอใจให้ประชาชน จึงมีบทบาทเหมือนพ่อที่คอยกังวลห่วงใยลูกบ้านหรือลูกหลานตนเอง ดังนั้น กษัตริย์จึงได้รับการเรียกขานว่า "พ่อขุน" (คำว่า ขุนหมายถึงหัวหน้าหรือผู้เป็นใหญ่)

         กษัตริย์ไทยอย่างน้อยก็นับได้ 2555 ปีมาแล้ว ไม่ได้ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชในความหมาย Absolute Monarch เหมือนกษัตริย์ประเทศอื่น เพราะมีกฎคุ้มเศียรกษัตริย์คือ ทศพิธราชธรรม เป็นกฎเหล็ก 10 ข้อที่ไม่ปล่อยให้กษัตริย์ทำตามพระทัยพระองค์เอง กษัตริย์ องค์ใดไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมก็มักจะมีอันเป็นไป ต้องถูกยึดอำนาจหรือถูกปองร้าย ดังนั้นกษัตริย์ไทยจึงอยู่ใต้กฎหมายคือ ธรรมนูญ (ยึดมั่นในธรรม) อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นับตั้งพระพุทธเจ้าองค์แรกของจักรวาล คือองค์สมเด็จพระพุทธมหาสมมติหรือพระพุทธสิขีที่ 1 ซึ่งพวกเรารู้จักท่านดีในนามพระพุทธชินราช หลังจากนั้นก็มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจะนับจะปริมาณมิได้ จนกระทั่งมาถึงพระพุทธทีปังกร ซึ่งเป็นต้นสายของศาสนาพุทธที่เรานับถือ ซึ่งเป็นผู้พยากรณ์สุเมธดาบสว่า จะบรรลุเป็นพระพุทธโคดม คือ พระพุทธเจ้าของเรา

          เมื่อกษัตริย์อยู่ในฐานะเป็นพ่อเมืองที่คอยปกป้องดูแลเราให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ลูกหลานก็ต้องสำนึกในพระคุณ เช่นเดียวกับที่เรารู้คุณบิดามารดาของเรา

         ลองถามตนเองก็แล้วกัน หากพ่อแม่เราทำอะไรไม่ถูกต้อง เราจะนำสิ่งที่ท่านทำไปวิจารณ์หรือประจานให้คนภายนอกทราบหรือไม่ ก็คงมีแต่ลูกอกตัญญูเท่านั้นที่เนรคุณพ่อแม่ด้วยการด่าว่าหรือวิจารณ์พ่อแม่ในที่สาธารณะ พ่อแม่จะดีชั่วอย่างไร ลูกก็ไม่ควรเอี่ยวบาปกับท่านด้วย แต่หากลูกๆ จะวิจารณ์พ่อแม่ด้วยกันเอง เช่น พี่คุยกับน้องๆ คุยกับพี่ หรือ พี่นำไปพูดกับญาติพี่น้องก็ถือว่า เป็นเรื่องภายในครอบครัว ถ้านำไปวิจารณ์ให้พ่อแม่เสียหายก็ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมายด้วย พ่อแม่ก็มีสิทธิฟ้องร้องลูกเนรคุณพวกนั้นได้ในฐานะนำเรื่องของพ่อแม่ไปประจานหรือหมิ่นประมาท

         พระมหากษัตริย์ก็เช่นเดียวกัน หากประชาชนเห็นว่า ท่านมีข้อบกพร่องอะไรก็พูดคุยกันได้ในกลุ่มเพื่อนหรือญาติมิตร เหมือนที่เรานินทาพ่อแม่หากไม่เกรงกลัวต่อบาปเพราะการลบหลู่บิดามารดาตกนรกแน่นอนไม่ว่าท่านจะเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้านำไปวิจารณ์ในที่สาธารณะ เช่น บนเวทีปราศรัย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อสังคม ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ถือว่า ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการหมิ่นประมาท พระมหากษัตริย์ก็คงไม่ติดใจเอาความกับพสกนิกรที่วิพากษ์วิจารณ์ท่าน เพราะความเป็น “พ่อ” ก็คงไม่อยากทำร้ายลูก โดยไม่ต้องคำนึงถึงเลยว่า มีกฎหมายห้ามหรือไม่ห้าม คนดีก็จะไม่เนรคุณผู้ปกป้องคุ้มครองตนอยู่แล้ว

         ในทางนิเทศศาสตร์มีทฤษฎีรักษาประตู ที่จะต้องกลั่นกรองข้อมูลเลวไม่ได้แพร่ออกไป ขณะเดียวกับก็ปกป้องมิให้ข้อมูลเลวเข้ามาสู่ระบบข้อมูล ตรงกับพุทธวิธีการสื่อสารที่นำๆไปสู่ปิยวาจา คือ เป็นความจริง แต่ต้องเป็นประโยชน์ (จริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดหรือเผยแพร่ คือ ไม่ทำเพราะโทสะหรือสะใจ) พูดหรือเผยแพร่ด้วยจุดมุ่งหมายให้เกิดความสุข (เมตตาธรรม) พูดถูกกาลเทศะ และที่สำคัญยิ่งคือ ต้องพูดด้วยอาการนุ่มนวล

         การรักษาสถาบันกษัตริย์ด้วยเหตุผล ควรจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงก่อนว่า พระมหากษัตริย์ท่านดำรงอยู่ด้วยฐานะอะไร พระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันล้วนทำเพื่อบ้านเมืองเป็นส่วนใหญ่ ไมว่าจะเป็นราชวงศ์ใดก็ตาม อาทิ พระเจ้าตากสินกอบกู้บ้านเมืองด้วยเงินเพียงไม่ถึงยี่สิบตำลึง จนสามารถขับไล่พม่าได้สำเร็จเพราะมีทหารคู่พระทัย คือ พระยาจักรี พระยาสุรสีห์ กับพระยาราชาเศรษฐีแม่ทัพกองทัพไทยลูกจีน ที่ร่วมกันปกป้องและขยายอาณาจักรไปจนใหญ่ยิ่งกว่า 1.2 ล้านตารางกิโลเมตร จะเห็นว่าทุกราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ไทย ล้วนได้ทรงงานหนัก ทั้งงานรบ งานบริหารบ้านเมือง ทรงลำบากตรากตรำช่วยเหลือพสกนิกรทั่วหัวเมืองเพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุข นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งต่างหาก แม้ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ก็ไม่เห็นใครทำงานทุ่มเทเท่าพระเจ้าแผ่นดิน ตรงกันข้ามพวกเขากลับใช้เงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านบาทซื้อเสียงเข้ามา เมื่อได้อำนาจแล้วก็รวมหัวกันโกงชาติโกงแผ่นดินเป็นแสนเป็นล้านล้านบาท แม้แต่คนที่ได้รับการศึกษาจากเมืองนอก ก็หาได้แหวกว่ายพ้นห้วงเหว แห่งน้ำคลำของการเมืองไทยแต่อย่างใดไม่ กลับปล่อยให้คนชั่วจูงจมูกทำลายอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติ ส่วนพระมหากษัตริย์ ไม่ปรากฏในประวิติศาสตร์เลยว่า กษัตริย์โกงชาติโกงแผ่นดิน  ตรงกันข้ามกลับปกป้องขยายอาณาจักรและแผ่นดินเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข ไม่เหมือนนักการเมืองเลวๆ ในเมืองไทยบางกลุ่ม นอกจากจะไม่ปกป้องแผ่นดินแล้ว  ยังเปิดโอกาสให้ประเทศเพื่อนบ้านรุกล้ำอธิปไตย โดยปิดปากเงียบเพราะผลประโยชน์ในอ่าวไทยหรืออะไรก็สุดเดา 

        ขอถามว่า ที่พวกท่านอยากวิจารณ์พระมหากษัตริย์เหลือเกินนั้น เกิดด้วยจิตสำนึกอย่างไร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หรือเต็มไปด้วยจิตอกุศล ผู้เขียนเชื่อว่า ส่วนใหญ่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และหวังจะให้เป็นหลักของแผ่นดิน แต่ท่านกำลังจะปล่อยให้คนอีกกลุ่มหนึ่งฉกฉวยโอกาสนี้ทำลายสถาบันฯ ขนาดมีกฎหมายมาตรา 112 คนพวกนั้นก็ยังจาบจ้วงไม่เว้นแต่ละวันๆ ละเป็นร้อยเป็นพันรายมีให้อ่านปรากฏตามเว้ปไซต์ต่างๆ

          การยกเลิกกฎหมายละเมิดสถาบันกษัตริย์จะกระทำได้เมื่อประชาชนได้รับการศึกษาอย่างแท้จริง ไม่ใช่ได้รับการศึกษาจอมปลอม ไม่สามารถแยกแยะเหตุผลได้ ไม่รู้ถูกรู้ผิด รู้ดีรู้ชั่ว รู้ควรไม่ควร  แม้สิทธิของตนเองก็นำไปขายด้วยเงินเพียงไม่กี่บาท นักวิชาการที่เรียกตนเองว่า เป็นปริญญาชน จะมีสักกี่คนที่แยกแยะชั่วดีได้ บางคนอาจมีแรงจูงใจ เพราะอยากให้พวกตนขึ้นเป็นใหญ่แทนพระมหากษัตริย์เสียเอง อยากเรียนถามว่า คนพวกนี้เป็นใคร บรรพบุรุุษของพวกเขาได้ทำอะไรเพื่อผืนแผ่นดินไทยมาบ้าง หากยังมีราคะ โทสะ และโมหะอยู่ก็ไม่เรียกว่า ได้ปริญญา เพราะปริญญาเป็นพระพุทธวจนะ แปลว่า ความไร้ราคะ โทสะ และโมหะ

         ดังนั้น การรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุผล จึงไม่ใช่เหตุผลเพียงแค่เปิดโอกาสให้นำจุดอ่อนของพ่อแม่ไปวิจารณ์ ในที่สาธารณะ เพราะนั่นคือ การไม่รู้บุญคุณของผู้ปกป้องคุ้มครอง สร้างความสงบสุขให้ตนเอง

 

โปรดแสดงความคิดเห็น

 www.chaiyongvision.com      email: chaiyong@irmco.com

 

 

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ."

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Asuza, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)