แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

         

  [Home: กลับหน้าแรก] [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

กบถแดง ผู้ก่อการร้าย สื่อและนักวิชาการซาละเปาใส้ถ้่วแดง ตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโม: โรคร้ายและปัจจัยวิบัติแห่งแผ่นดินที่ต้องขจั้ดผ่าตัดอย่างรีบด้วย

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดิน ที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก)#12

 เจ้ามูลแม้ว-พม่าหรือเขมรกลับชาติมาเกิด? (โปรกดคลิ้ก)

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

  ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ   

 โปรดแสดงความคิดเห็น

  บทความใหม่

ฯพณฯ สุวิทย์ คุณกิตติ-วีรบุรุษสงครามปกป้อง บริเวณเขาพระวิหารจากการรุกล้ำอธิปไตยของเขมร

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

ตั้งแต่นายนภดล ปัทมะ รมต. กระทรวงต่างประเทศ ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช ยินยอมให้เขมรยื่นขอขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโกเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จนกระทั่งศาลปกครองมีคำสั่งให้ยกเลิกแถลงการณ์ร่วม (Communique) ที่ทำกับเขมร คนไทยที่เป็นห่วงอธิปไตยต่างกระตุ้นให้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยกเลิกบันทึกความเข้าใจ พ.ศ. 2543 (MOU 2543) เพราะเป็นข้อตกลงที่ประเทศไทยเสียเปรียบ แต่ทำให้เขมรได้โอกาสรุกรานไทย โดยที่ประเทศไทยไม่สามารถใช้กำลังทหารผลักดันประชาชนและทหารเขมรที่รุกล้ำอธิปไตยออกไปจากแดนไทย  จนปล่อยให้พวกเขาตั้งมาชุมชนเขมรรอบเขาพระวิหารบนเนื้อที่ 4.6 ตร.กม. ที่เป็นของประเทศไทย โดย คนไทยจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคย เป็นเดือดเป็นแค้นในการจะผลักดันชาวเขมรที่รุกล้ำแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดนไทยเขมรหลายร้อยกิโลเมตร จนเกิดการถลำตัวในองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จาก 21 ประเทศมีแนวโน้มจะเข้าข้างเขมร ดังนั้นการที่ ฯพณฯ รมต.สุวิทย์ คุณกิตติ ตัดสินใจด้วยตนเองในการประกาศและยื่นจดหมายถอนตัวจากการเป็นภาคีมรดกโลก ถือเป็นวีรกรรมที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่ง

ฯพณฯ รมต.สุวิทย์ฯ ควรจะได้ประกาศถอนตัวจากการเป็นภาคีมรดกโลกตั้งแต่ปีที่แล้ว หากไม่ถูกนายกอภิสิทธิ์ฯ สั่งให้ลงนามรับข้อตกลงปรองดองใจการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผลทำให้เขมรนำมาเป็นข้ออ้างเชื่อมโยงมาใช้ในการขอให้รับแผนพัฒนาปราสาทเขาพระวิหารในปีนี้

ผู้เขียนขอชื่นชมการตัดสินใจของคุณสุวิทย์ ที่กล้าตัดห่วงโซ่ที่จะผูกมัดประเทศไทยให้สูญเสียอธิปไตยแก่เขมร ขอ ติติงคนในรัฐบาลนับตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงต่างประเทศ ที่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นเบี้ยล่าง สุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตยบริเวณรอบเขาพระวิหารและแนวชายแดนไทยเขมร เพราะเป็นการไปยอมรับแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนที่เขมรหมกเม็ดในเอกสารอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 ขอติติงคนไทยที่เข้าข้างเขมรที่ออกมาโจมตีการตัดสินใจของคุณสุวิทย์ฯ  และประณามคณะกรรมการมรดกโลกที่ไม่เคารพอธิปไตยของประเทศไทยด้วยการดื้อด้านลงมติรับรองแผนพัฒนาบริเวณเขาพระวิหาร หลังจากประเทศถอนตัวออกไปแล้ว

คุณสุวิทย์ประกาศแถลงเหตุผลและจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจนในการถอนตัวจากองค์กรที่จะเป็นอันตรายต่อประเทศไทย ถือเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำสูง ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการสุ่มเสี่ยงเสียอธิปไตยเท่านั้น คุณสุวิทย์ยังปกป้องตนเองให้รอดพ้นจากการถูกฟ้องร้องตามมาตรา 119 ของกฎหมายอาญาว่าด้วยความมั่นคงนอกราชอาณาจักรด้วย เพราะหากประเทศไทยเสียอธิปไตย นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รวมทั้งคุณสุวิทย์จะต้องถูกฟ้องร้องกล่าวหาอย่างแน่นอน

ผู้เขียนขอติติงนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีจุดยืนของตนเอง จะโดยถูกใครครอบงำก็สุดเดา สมัยเป็นฝ่ายค้านก็ยืนยันแข็งขันในรัฐสภาว่า พื้นที่รอบเขาพระวิหารเป็นของไทย แต่เมื่อได้เป็นผู้นำประเทศแล้ว กลับไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะผลักดันเขมรให้ออกไปจากแผ่นดินไทย ขอติติงที่นายกฯ ปกป้อง MOU43 ที่ไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย เขมรละเมิดข้อตกลงเป็นร้อยครั้ง แต่ก็ได้ไม่ใช้สิทธิ์ยกเลิกตามที่เขียนไว้ กลับปล่อยให้เขมรรุกรานแผ่นดินไทยซ้ำๆ ซากๆ รมต.กษิตฯ เองก็ไม่มีจุดยืนเมื่อเทียบกับจุดยืนของตนเองก่อนเป็นรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้ความพยายามใดๆ ปกป้องอธิปไตยของไทย ปล่อยให้ทหารเขมรจับคนไทยในดินแดนที่เป็นประเทศไทย รมต.กระทรวงกลาโหมก็ยังออกมาพูดทางสื่อมวลชนว่า คนไทยถูกจับในพื้นที่เขมร ทั้งๆ ที่ที่ตรงนั้นเป็นดินแดนไทยที่ทาง UN ขอตั้งค่ายอพยพ ซึ่งหลักฐานภาพถ่ายยืนยันว่า มีทหารไทยคุมสถานการณ์ขณะที่ชาวเขมรอพยพเข้ามาพึ่งพระโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินไทย แล้วอย่างนี้ ชาวไทยจะมีรัฐบาลไปทำไม เมื่อคนที่อยู่ในตำแหน่งไม่ ปกป้องอธิปไตยของรัฐ

กระทรวงต่างประเทศสร้างผลงานน่าติติง ที่อาจนำความเสียหายมาสู่ประเทศ ด้วยการจ้างนักวิชาการจำนวนหนึ่งทำวิจัยเป็นเงิน 7.1 ล้านบาท โดยผลงานทางวิชาการทีมีลักษณะเข้าข้างเขมร นักวิชาการกลุ่มนี้ ได้จัดสัมมนารายงานผลงานวิจัย ก็ได้เชิญทูตเขมรมาพูดกล่าวหาประเทศไทย นักวิชาการและข้าราชการกระทรวงต่างประเทศท่านคิดอะไรของท่าน ประหนึ่งเป็นตนไทยแต่มีหัวใจเขมร ท่านจะอธิบายให้ลูกหลานของท่านอย่างไร เมื่อพวกเขาถามว่า ทำไมคุณพ่อคุณแม่ สร้างผลงานเข้าข้างเขมรและอาจจะนำไปสู่การเสียดินแดนหลายล้านไร่ในอนาคต

ผมขอติติงคนไทยบางคนที่ดาหน้าออกมาโจมตีการตัดสินใจของคุณสุวิทย์ฯ ท่านทำตนเหมือนคนไทยสวมหัวใจเขมรได้อย่างไร ที่จริงโบราณสถานของไทยมีคุณค่าและเป็นมรดกโลกในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องตีตรายูเนสโกแต่อย่างไร  

สุดท้ายขอประณามคณะกรรมการมรดกโลกที่ไม่เคารพอธิปไตยของประเทศไทยด้วยการดื้อด้านลงมติรับรองแผนพัฒนาบริเวณเขาพระวิหาร หลังจากประเทศถอนตัวออกไปแล้ว

ฯพณฯ สุวิทย์ คุณกิตติ จึงเป็นผู้ที่ควรได้รับการสรรเสริญว่า เป็นวีรบุรุษที่กล้าตัดสินใจในภาวะวิกฤต เพราะเห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติ ในขณะที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีด้านความปลอดภัย รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ไม่กล้าตัดสินใจ อึมครึม กำกวม ไม่ฟันธงในสิ่งตนจะต้องทำ จะด้วยเหตุผลใดก็ํตาม ทำให้คนทั้งสี่คนนี้ขาดคุณสมบัติที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญ ตรงกันข้ามหมิ่นเหม่ต่อการเสียอธิปไตยทั้งส่วนที่เป็นอาณาเขต เศรษฐกิจ และศักดิ์ศรีของชาติดังที่ได้ปรากฏมาแล้วในการเสียตัวปราสาทพระวิหาร การนำที่ดินมาแบ่งปันหาประโยชน์ส่วนตน และการออกกฎหมายขายชาติ ๑๑ ฉบับที่ทำให้ธุรกิจด้านต่างๆ ตกไปอยู่ในมือต่างชาติโดยเฉพาะสิงคโปร์และญี่ปุ่น แล้วอย่างนี้แล้ว พวกเราจะไว้วางใจพวกเขาให้บริหารประเทศต่อไปอีกหรือ

บ้านปทุมวัน

27 มิถุนายน 2554

 

โปรดแสดงความคิดเห็น

 www.chaiyongvision.com      email: chaiyong@irmco.com

 

 

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตรมหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ."

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Asuza, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)